• Aanmelden voor één van de activiteiten die door Omael gegeven wordt gaat enkel via het inschrijf formulier.
• Na inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail. Hierin staat verdere nodige informatie over de cursus/workshop.
• Betaling van de workshops en cursussen geschiet contant voor aanvang hiervan. Graag zo gepast mogelijk, er is geen pin mogelijkheid.
• Voor sommige cursussen/workshops geldt een maximaal aantal deelnemers. In dat geval gaat inschrijving op volgorde van aanmelding. Kun je in verband met over intekening niet geplaatst worden, dan wordt in overleg gekeken of een extra cursus gepland kan worden, lettende op het minimum en maximum aantal deelnemers.

• Voor de cursussen van de New Paradigm MDT geldt dat;

  • bij annulering vanaf twee weken voor de datum van aanvang van de cursus een bedrag van € 100,= dient te worden over gemaakt voor gemaakte kosten voor aanvraag van certificaat en manual.
  • bij tussentijdse beëindiging is het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.
  • in beide gevallen blijven certificaten en manuals in bezit van Omael.

• Drie weken voor aanvang ontvang je een herinnering aan de start van de cursus/workshop.
• Wanneer een cursus niet doorgaat, dan krijg je ruim van tevoren bericht hierover.

  • Bij cursus/workshop op lokatie, wordt een vergoeding gevraagd van € 0,19 per kilometer.
  • Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Omael of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de cursussen/workshops mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Omael.

• Omael kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de cursussen/workshops en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De cursussen/workshops zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Omael kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.

 

    • • Omael behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de cursussen/workshops te wijzigen.

 

    • Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

Start typing and press Enter to search

error: Copyright © Omael.nl